Vad brinner du för? Vad känner du är viktigast att fokusera på när du lägger din röst?

Vad ska man rösta på när det kommer till vård och omrsorg?

 

Den svenska vård- och omsorgspolitiken petas ned aningen när vi ser helhetsbilden över vad partier talar mest om. Dock är vård och omsorg någonting som alltid får relativt stort spelrum på den politiska planen, eftersom det är ett ständigt aktuellt ämne som nästan alltid kan diskuteras och omprioriteras till det bättre. Vård och omsorg kräver stor och välstrukturerad organisering samt pengar på rätt ställen. Här ser man stora skillnader i hur partierna prioriterar. De rödgröna vill precis som tidigare slopa all vinstdrivande företagsamhet inom vård och omsorg. Här vill man istället rikta sina resurser mot att minska det administrativa arbetet för vårdpersonalen för att låta dem lägga allt sitt fokus på patienten. Alliansen däremot vill också, likt tidigare år, se en höjd status för individen och det egna valet. De tror att man genom flera fria val ska låta vården blomstra så att varje patient ska känna att de får exakt den vård de behöver - när den behövs. Här kanske det är enklast att för dig som är osäker se vilket block du förmodligen tillhör.
Vad ska jag rösta på 2018? Du är snart ett steg närmare det svaret! Här nedan följer en kort resumé över vilka olika ställningstaganden partier gör i de viktigaste ämnena inför valet 2018.

vilket parti ska jag rösta på?

Socialdemokraterna - Här vill man satsa allt på vårdpersonalen genom att minska på deras administrativa arbete för att personalen helt ska kunna ägna sig åt att fokusera på patienten. Vill dessutom satsa specifikt på just äldrevården och generellt sett öka resurserna både inom vård och omsorg.  

vilket parti ska jag rösta på?

Moderaterna - Vill satsa på att vårdpersonalens engagemang och kompetens och vill investera i att dessa lyfts.

Vill även satsa på en generellt sett högre kvalitet inom vården samt att vården ska bli mer tillgänglig.

vilket parti ska jag rösta på?

Sverigedemokraterna - Vill jobba för att vården i Sverige ska se likadan ut, oavsett vilken plats i landet du väljer att söka vård på.

vilket parti ska jag rösta på?

Centerpartiet - Patienten ska alltid vara prio ett oavsett. Att få ett fungerande sjukvårdssystem är också viktigt men patientfokuserat arbete ska gå före även detta.

Centerpartiet vill även se en större tillgänglighet inom vården och öppnar upp för förslag som kväll- och helgöppna mottagningar m.m.

vilket parti ska jag rösta på?

Vänsterpartiet - Vill slopa en vinstdrivande vård och vill istället se att skattemedel fördelas korrekt utefter mänskliga behov istället för till företag som endast vill bedriva verksamhet med utgång i vinst.

vilket parti ska jag rösta på?

Miljöpartiet - Vill kunna garantera patienter att de får rätt vård i tid och dessutom av god kvalitet av välutbildade och professionella yrkesmän.

Kräver en bättre organisering inom vården och vill att samhället tar på sig ett ansvar för att främja invånarnas hälsa på sikt.

vilket parti ska jag rösta på?

Liberalerna - Vill fortsätta med det fria vårdvalet och vill även effektivisera vården i stort genom att skapa en större trygghet, ett större förtroende och en bredare tillgänglighet inom vården.

vilket parti ska jag rösta på?

Kristdemokraterna - Vill se ett större helhetstänk inom vården där man tar mer hänsyn till både kroppsliga, andliga, själsliga och sociala behov i mötet mellan vårdpersonal och patient.

Är vården samt omsorgen viktigast för dig inför riksdagsvalet 2018?

Eller är det kanske skolan du brinner för?

Vad ska man rösta på när det rör skolan?

vilket parti ska jag rösta på?

Socialdemokraterna - Här vill man slopa både vinstjakt och skattesänkningar. Skolan ska vara helt jämlik för alla oavsett vart i landet man. Tror främst på kommunala skolor.

vilket parti ska jag rösta på?

Moderaterna - Vill lyfta varje enskild individ så att den kan ges möjligheten att uppnå full potential i det som eleven i fråga är duktig på eller har talang inom. Med rätta medel blir detta möjligt.

vilket parti ska jag rösta på?

Sverigedemokraterna - Vill satsa stort på universitetsutbildningar och tror att framtiden ligger i högre utbildade svenska medborgare.

vilket parti ska jag rösta på?

Centerpartiet - Prioriterar jämlikhet och god kvalité på skolor i hela landet. Din hemort ska inte behöva påverka din skolgång.

vilket parti ska jag rösta på?

Vänsterpartiet - Vill helt slopa skolor med vinstintresse och tycker precis som många andra partier att den skolan som ligger närmast hemmet ska kännas fullt god nog. Inga kvalitetsskillnader.

vilket parti ska jag rösta på?

Miljöpartiet - Vill investera mer i att lyfta varje enskild individs talanger för att låta dessa blomstra ut till fullo. Ingen elev får “gå till spillo”. Med rätt resurser ska detta bli verklighet.

vilket parti ska jag rösta på?

Liberalerna - Att öka lärarens status är viktigast för FP. Vill dessutom se att nationella prov sätts in i tidigare årskurser för att så tidigt som möjligt kunna hitta brister och korrigera dessa. Detta ska lyfta de svenska skolresultaten som har sjunkit i många år.

 

vilket parti ska jag rösta på?

Kristdemokraterna - Tror på att föräldrar och lärare tillsammans uppfostrar eleverna och motiverar dem till att genomföra sina studier. Ett nära samarbete mellan hem och skola ska lyfta skolans status.

Favicon

Denna sida är producerad samt optimerad av Flighton AB

Sveriges ledande SEO-Byrå