Att kunna rösta med mobilt BankID!

Rösta digitalt med hjälp av BankID!

Fördelar med att kunna rösta elektroniskt är flera! Man skulle få fler personer att rösta, man skulle bespara miljön med tanke på att man inte längre skulle behöva skicka röstsedlar till alla (precis som med deklarationen), man skulle inte längre behöva åka till ett specifikt valkontor och därmed minska på utsläppen.

Den stora frågan är varför inte den digitala möjligheten att rösta i olika val finns? BankID är ett säkert och väl beprövat sätt att legitimera sig. Det är alltså väldigt konstigt att man 2018 inte erbjuds att kunna rösta digitalt. Det är näst intill en gåta att man inte kunnat rösta med BankID redan vid förra valet.

Idag kan man sköta de flesta ärenden med hjälp av elektronisk legitimation. Varför duger det inte till att rösta? Verkligen konstigt tycker jag. Att öppna upp för en elektronisk möjlighet att rösta med BankID är en problemlösare som bara leder till det bättre

Vi kan deklarera, sköta bankärenden och skicka signerade dokument till samtliga myndigheter men inte rösta?

Det som främst satt käppar i hjulen för att rösta med BankID är att man är orolig inför säkerheten när valdeltagare ska rösta elektroniskt. Man oroar sig bland annat för att folk ska bli pressade till att rösta på en viss sak på en helt annan nivå än som är möjlig annars samt att hemligheter kring valet ska vara hotade.

Men i Estland har möjligheten att rösta med BankID funnits i hela åtta val - helt utan problem. Tvärt om! Valdeltagandet har snarare gått upp och man tror att detta beror på att man inkluderar de grupper som tidigare har haft det svårast för att delta i valet. Exempelvis personer med funktionshinder och äldre som kan ha det svårt att ta sig till vallokalerna, men också barnfamiljer och personer som måste infinna sig på sitt arbete under valet tror man inkluderas genom att göra det möjligt att rösta med BankID.  

Systemet som vi har i Sverige idag innebär att alla måste rösta under den tid som vallokalerna har öppet. Det är faktiskt inte alla som har den möjligheten. Tidigare har söndagar varit en ledig dag då många avstår från arbete och skola men i och med att gränser mellan tid och dagar suddas ut alltmer samtidigt som vi blir en friare och mer modern värld så finns inte denna sociala kod längre jämfört med tidigare årtionden. Idag väljer många både att arbeta, studera eller göra andra viktiga ärenden på söndagar.

Detta gör att många väljer bort att rösta eftersom det inte faller sig in naturligt i deras liv. Genom att rösta med BankID skulle även dessa personer som är på språng eller upplåsta i annat kunna rösta och engagera sig utan att behöva känna sig uppbundna till en vallokal eller en specifik tid.

I ett modernt samhälle ska man kunna rösta med BankID!